Az Év Irodája Kft.

OfficeUP 2021.10.06.

Várkert Bazár

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg az Az Év Irodája Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szervező) által Magyarországon szervezett és megrendezésre kerülő OfficeUP elnevezésű rendezvény (a továbbiakban: „Rendezvény”) résztvevőire vonatkozó általános feltételeket. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, arra a magyar jog az irányadó.

1.   A Szervező adatai:

 

cégnév: Az Év Irodája Kft.

székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16.

cégjegyzékszám: 01-09-338356

honlap: https://officeup.hu/

e-mail: rendezveny@ingatlan.com  2.   A Rendezvény adatai:

Rendezvény elnevezése: OfficeUP

Rendezvény helyszíne: Várkert Bazár, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.

Rendezvény időpontja: 2021.10.06. Programok: https://officeup.hu/programok  Weboldal: https://officeup.hu/

 

Jegyárak:

 

OfficeUp Konferencia jegyek:

 

 • Super Early Bird

 

 • 45.000 Ft+Áfa / fő
  • elérhető: szeptember 1-től 10-ig

 

 • Early Bird

 

 • 55.000 Ft+Áfa / fő
  • szeptember 10-től - 11:00-ig

 

 • Teljes árú jegy

 

 • 65.000 Ft+Áfa / fő
  • szeptember 27-től október 5-ig

 

Az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak

*A jegyek étel-ital fogyasztást tartalmaznak, amely a számlán külön tételként kerül feltűntetésre.

 

Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy ún. kombinált jegyek vásárlására is lehetőség van, amellyel a Részvtvevő jogosulttá válik a Rendezvényen túl az ún. HR Fest elnevezésű rendezvényen való részvételre is.

 

Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a HR Fest rendezvény kapcsán kizárólag jegyértékesítést végez a HR Feszt szervezőjével együttműködve. Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen ÁSZF nem vonatkozik a HR Fest rendezvényre, továbbá, hogy a Szervező a HR Fest rendezvény kapcsán semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevőkkel szemben.

 

A HR Fest szervezőjének adatai:

 

cégnév: Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft. székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 116. 1. em. 11.

cégjegyzékszám: 01-09-989920 honlap: https://hrfest.com/

e-mail: hello@hrfest.com

 

A HR Fest rendezvény adatai:

 

Rendezvény elnevezése: HR Fest Budapest Rendezvény helyszíne: Akvárium Klub, Budapest Rendezvény időpontja: 2021. 10.21.

Programok: https://budapest.hrfest.com/#programok Weboldal: https://hrfest.com/

 

OfficeUp Konferencia+ HR Fest kombinált jegyek:

 

 • Super Early Bird

 

 • 85.000 Ft+Áfa / fő
  • elérhető: szeptember 1-től 10-ig

 

 • Early Bird

 

 • 100.000 Ft+Áfa / fő
  • szeptember 10-től - 11:00-ig

 

 • Teljes árú jegy

 

 • 110.000 Ft+Áfa / fő
  • szeptember 27-től október 5-ig

 

Az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak

*A jegyek étel-ital fogyasztást tartalmaznak, amely a számlán külön tételként kerül feltűntetésre.

 

 

3.Fogalommeghatározások:

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Rendezvény: a 2. pontban meghatározott rendezvény

Rendezvény karszalag: Papír karszalag, amely a Rendezvény napján és a Rendezvény helyszínén, a regisztráláskor és jegyvásárláskor kerül átadásra a Résztvevők részére, és amely feljogosítja a Résztvevőket, hogy a Rendezvény programjain részt vegyenek, a Rendezvény helyszínén tartózkodjanak.

Résztvevők: azon természetes személyek, akik saját nevükben vagy az őket delegáló jogi személyek nevében sikeresen regisztrálnak a Weboldalra vagy regisztrálnak a Weboldalra és jegyet vesznek, akár részt vesznek a Rendezvényen, akár nem. A jelen ÁSZF jegyvásárlással kapcsolatos részei értelemszerűen nem vonatkoznak azokra a Résztvevőkre, akik nem vettek jegyet, csak kizárólag regisztráltak a Weboldalon.

Szerződés: A Szervező és a Résztvevő között, elektronikus úton kötött szerződés, mely a regisztrációt/jegyvásárlást követően jön létre.

Szerződéses Partner: A Rendezvénnyel kapcsolatban a Szervezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző vállalkozás vagy más jogi személy.

Szervező: Az 1. pontban meghatározott társaság

Weboldal: A Rendezvény hivatalos weboldala (https://officeup.hu).

4.       Az ÁSZF hatálya:

 

 1. Jelen ÁSZF a Szervezőre és a Résztvevőkre terjed ki. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szervezőt és a Résztvevőket a Rendezvénnyel kapcsolatban. Szervező – a Résztvevők előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szervező a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Weboldalon közzéteszi. Résztvevők a Weboldalon történő regisztrációval a jelen ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

5.         Regisztráció és jegy vásárlás:

 

 1. A Rendezvényen történő részvétel díjköteles. Konferencia, vagy HR FEST kombinált jegy vásárlására van lehetőség, melyet a Weboldalon történő regisztráció során választ ki a Résztvevő. Jegyet kizárólag a Weboldalon történő regisztrációt követően, az ott található űrlap kitöltésével és online fizetéssel vagy átutalással vagy bankkártyával lehet vásárolni. Személyes jegyvásárlásra nincs lehetőség. A regisztrációval/jegyvásárlással a Szervező és a Résztvevők között elektronikus úton Szerződés jön létre, mely Szerződés létrejöttéről a sikeres regisztrációt követően a Szervező visszaigazoló e-mailt küld a Résztvevő által megadott e-mail címre.
 2. A jegyvásárláshoz szükséges online fizetési felületet Szervező egyik Szerződéses Partnere üzemelteti. A felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szervező kizárja.

 

 • A számla pénzügyi teljesítése a Rendezvényen való részvétel feltétele. A végleges számlát Szervező elektronikusan, a regisztrált jegyvásárló email címére küldi.
 1. A Résztvevő felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.
 2. Résztvevő kijelenti, hogy a jegyvásárlás során a valóságnak megfelelő adatokat ad Szervező a Résztvevő által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szervező kizárja.
 3. A sikeres regisztrációt és jegyvásárlást követő lemondás vagy a Rendezvényen történő meg nem jelenés esetén a jegy árát Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. Nem érinti ez a rendelkezés a Fogyasztókat megillető, vonatkozó jogszabályokban előírt jogok gyakorlását, így különösen, a Fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlását a vásárlást követő 14 napon belül.
 • Szervező a programváltoztatás jogát Szervező kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését.
 • Amennyiben a Rendezvény a Szervező érdekkörében felmerült okból marad el, a jegy árát a Szervező visszautalja a Résztvevő részére, a Rendezvény tervezett időpontját követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a Rendezvényt a Szervező egy másik időpontban tartja meg, úgy a Résztvevő eldöntheti, hogy részt vesz-e a másik időpontban megrendezésre kerülő Rendezvényen vagy kéri a megvásárolt jegy árának visszatérítését.
 1. Amennyiben a Rendezvény a Szervező érdekkörén kívül eső bármilyen okból (különösen, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, vírus, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) marad el, Szervező a Résztvevővel szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a jegy árának megtérítésére nem köteles.
 2. Szervező a Rendezvény mindenkor érvényes árait a Weboldalon is közzéteszi. Szervező fenntartja az árváltoztatás jogát. Árváltoztatás esetén a már regisztrált jelentkezők az eredeti részvételi díjat Szervező az árváltoztatást a Weboldalon közzéteszi.
 3. A jegy tartalmazza az alábbiakat:
  • Konferencia jegy: (11:00-19:00)
   • részvétel a kiállításon, programokon
   • étel-ital fogyasztás a jegynek megfelelő időtartamban A szervezők a program, helyszín és dátum változás jogát fenntartják!

 

 

6.       A Rendezvényen történő részvétel feltételei:

 

 1. A Rendezvény helyszínén karszalag kerül átadására a Résztvevők részére, amely feljogosítja a Résztvevőket a Rendezvény területén való tartózkodásra és a programokban történő részvételre. A jegyek névre szólnak, azokat átruházni a belépést megelőzően, kizárólag akkor lehetséges, ha az átruházás tényét írásban (e-mail: jakabfi.adrienn@azevirodaja.hu) legkésőbb a Rendezvény napját megelőző munkanapon, 12:00 óráig jelzi a Résztvevő. Belépés után a Rendezvény Badge nem átruházható, ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 2. Belépéskor a Résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

 

 • Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Ennek megfelelően a Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Rendezvényen készített kép-és hangfelvételek az alábbi fórumokon kerülhet nyilvánosságra hozatalra: Weboldal, hu facebook oldal, azevirodaja.hu instagram oldal.
 1. Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező előzetes engedélye szükséges a Rendezvény egészének, vagy részeinek a rögzítéséhez.
 2. A Rendezvény területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása, ideértve a fejvadász tevékenységet Ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 3. A Résztvevő köteles a többi Résztvevő és az előadók jogait (beleértve a személyiségi jogait) és érdekeit tiszteletben tartani, a Rendezvény eszközeit rendeltetésszerűen használni. Ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 • A Szervező célja, hogy zaklatásmentes élményt biztosítson minden, a Rendezvényre látogatónak, nemre, szexuális orientációra, fogyatékosságra, megjelenésre, testfelépítésre, rasszra, vallásra való tekintet nélkül. A Rendezvény látogatóinak zaklatása semmilyen formában nem A szexuális töltetű megjegyzések és megnyilvánulások nem elfogadhatók a Rendezvény keretei között. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a szabályokat megszegő Résztvevőket ellentételezés nélkül kizárják a Rendezvényen történő további részvételből és eltávolítsák őket a Rendezvény helyszínéről.

 

7.Szerzői jogok:

 

 1. A Rendezvény során keletkező szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogosultság minden esetben a Szervezőt
 2. A Rendezvényen készített kép—és hangfelvételek tekintetében a Szervező térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, az a Szervező kizárólagos tulajdonát képezi.
 • A Weboldalon és a Rendezvény helyszínén megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező és a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező és a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Résztvevők bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőt és a Szerződéses partnereit illetik
 1. Kivételt képez a pont alól az eset, amikor a Résztvevő (ez esetben az őt delegáló jogi személy) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalon és/vagy a Rendezvény helyszínén a Résztvevő logója megjelenítésre kerüljön. Résztvevő mindezt úgy teheti meg, hogy a Weboldalon keresztül lehetősége van feltölteni a logóját Szervező részére. Résztvevő a feltöltéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a feltöltött lógót a Weboldalon és/vagy a Rendezvény helyszínén megjelenítse. A lógó feltöltése opcionális, Résztvevőt semmilyen hátrány nem érheti abban az esetben, ha nem tölti fel lógóját a Szervező részére, vagyis a logo feltöltését egyik esetben sem a Résztvevő kéri, a kihelyezés minden esetben a Szervező kérése és a Szervező érdekében történik. Szervező a feltöltött lógókat kizárólag arra használhatja, hogy azt a Weboldalon és/vagy a Rendezvény helyszínén, tájékoztató jelleggel megjelenítse.  Szervező  a   feltöltött   lógókat   egyébként   semmilyen   más   módon   nem

 

használhatja fel, azokon semmilyen jogot nem szerez. Szervező a Rendezvény végét követően köteles a feltöltött lógókat a Weboldalról és/vagy a Rendezvény helyszínéről eltávolítani, kivéve ha a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy logója a Weboldalon továbbra is szerepeljen. A logo feltöltése minden esetben ellenszolgáltatás nélkül történik, Résztvevő semmilyen ellenszolgáltatást nem nyújt Szervező részére a logo feltöltése miatt.

 

8.       A felelősség korlátozása:

 

 1. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Résztvevőt, mint Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegyárak az előzőekben írt kizárásokra tekintettel kerültek meghatározásra.
 2. A Rendezvényen a Résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.
 • Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Résztvevőjének vagy harmadik személynek. Szervező kizárólag a Rendezvény helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 

9.       Adatkezelés:

 

 1. Résztvevő a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szervező a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Résztvevőket, mely az alábbi linken érhető el: https://officeup.hu/hu/tartalom/adatvedelem

 

10.   Egyéb Rendelkezések:

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
 2. Kapcsolattartás: Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött Szervező részéről kijelölt kapcsolattartó: Jakabfi Adrienn (jakabfi.adrienn@azevirodaja.hu)
 • A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.
 1. Jelen ÁSZF hatályon kívül helyezi a bármely fél által kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást.
 2. Jelen ÁSZF szeptember 1-jén lép hatályba.

 

11. Tör vényi hivatkozások:

 

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi

 1. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól